Fotbaloví senioři sněmovali

Členové klubu fotbalových seniorů.

V sobotu 15. 10. 2011 si 28 účastníků připomnělo v hotelu Krakonoš 5. výročí ustavení seniorského klubu bývalých jabloneckých hráčů, funkcionářů a skalních příznivců. Setkávání pamětníků sice začalo o rok dřív – s nápadem přišel na fotbalové výročce 16. 12. 2005 K. Pičman, avšak teprve za rok se ustálilo, že seniorský klub se bude týkat šedesátníků a starších. K dnešnímu datu nás je evidováno 72. Někteří se dění v klubu účastní pravidelně, někteří občas, někteří mají důvody se (zatím?) neúčastnit vůbec. Možná jsou i tací, co bydlí daleko mimo Jablonec a o existenci klubu se zatím nedozvěděli, jako se organizátoři nedozvěděli dosud o nich.

To se dá ale při zájmu a dobré vůli napravit. Neúčast dalších zařizuje vyšší mocnost. Ta byla také příčinou, že se poprvé nedostavil Zd. Kašťák, který nás opustil krátce po jarním setkání, a podle ústní informace stejně tak i Zd. Plamínek, naposled bytem Blovice. Oběma jsme věnovali krátkou vzpomínku, oba se do sportovněspolečenského dění v obci nesmazatelně zapsali. K tomu veselejšímu patřilo připomenutí narozenin prvního prezidenta Klubu KP (přímo v den sněmování) a letního půlkulatého jubilea jeho nástupce M. Kirchschlägera. Osmdesátiny nejstarší členky Heleny Pavlatové oslavila malá delegace s jubilantkou v DD Rokytnice, kde se současně pozdravila s nejstarším členem Klubu Karlem Hříbkem. Do kategorie sedmdesátníků v létě vstoupil pozdější úspěšný brankář N. Boru a Teplic Vašek Janatka, jinak také dlouholetý trenér mládeže. Má to daleko a měl zřejmě trenérské povinnosti, nebyl přítomen a tak ho zdravíme alespoň takto. Mezi nové – nejmladší členy klubu, tedy letošní šedesátníky -  jsme chtěli přivítat s předáním jmenovací fotbalové gratulace Romana Dědečka, Jana Chluma a Jirku Janatku, bohužel se nedostavili. Doufejme, že na příští akci, 29. prosince při rozloučení s uplynulým rokem, to už vyjde.

Informaci o dění v našem oddíle kopané přednesl Ruda Novotný. V činnosti jsou v této sezoně muži v KP, dorost v I. A třídě kraje, žactvo v okrese, podobně jako starší přípravka a dvě družstva mladší přípravky. Družstva vykazují celoroční činnost, což představuje mj. okolo půl milionu korun v nákladech (upřesnění jistě po skončení podzimní sezony při výroční schůzi oddílu). Mimo letní a vánoční přestávku se trénuje a hraje po celý rok. Pro trenéry a vedoucí to představuje náročnou časovou a organizačněpedagogickou zátěž. Mladší přípravka si letní prázdniny vylepšila dokonce týdenním výcvikovým táborem v Lužanech! Informace RN doplnil tajemník TJ Sokol ing. Petr Exner.

Finance našeho klubu, které spravuje pokladnice Lída Labátová a kontrolují Josef Jandura s Jiřím Nedomlelem, jsou v pořádku. Většina z členů přispívá ročním poplatkem 50 Kč, něco přidá i výbor TJ, kterému za člena odvádíme poměrnou část do pokladny TJ. Letos zbývá doplatit myslivcům na nájemném za minulý rok 500 Kč.

Díky sponzorům a MěÚ se podařilo uskutečnit obecním vozidlem dva pěkné zájezdy. V srpnu, u příležitosti narozenin MK, na ligové utkání do Jablonce n. Nis. (nápad a realizace Zd. Vrána), v září pak na turnaj okresních výběrů minižáků do V. Hamrů, které letos slaví 100 let od založení klubu. Skupinka zájemců pokračovala od loňska v „mapování“ historie fotbalových klubů bývalého jilemnického okresu. V září uskutečnila výjezd do posledního z 19 dříve a nyní evidovaných klubů – do Jilemnice. Zbývá vyfotografovat některá bývalá hřiště, přepsat načisto, rozeslat klubům ke kontrole a doplnění a v příštím roce by mohlo být hotovo. Léta běží, materiály se ztrácejí, pamětníci odcházejí, a tak je třeba za minutu dvanáct zachránit pár podstatných dokumentů a vzpomínek na prvních 100 let fotbalu ve jmenovaném regionu. Při návštěvách klubů došlo většinou ke krásným setkáním, vzpomínání a objevování, a tak mnozí čekají, jaké dílko z celé akce vzejde.

Naše setkání navštívil a pozdravil starosta a bývalý hráč fotbalového klubu v Jablonci n. J. pan ing. Mirek Kubát, který účastníky mj. seznámil s děním a nejbližšími plány v obci.

Setkání spělo do volnější debaty, kde se také zavzpomínalo na zemřelé jubilanty (od 120. výročí narození prvního předsedy SK Krakonoš Jablonec n.Jiz. učitele Jana Petze, původem z Třebíče, až po nedožité šedesátiny obětavého funkcionáře, brigádníka, trenéra, někdy i hráče Tondy Hanyka).

Před obědem se pořídilo díky J. Buďárkovi pamětní foto (momentky z jednání pořizoval J. Černík). Všichni se těšili na odpolední fotbal, případně na prohlídku modernizace na kabině – tou jsou WC a sprcha pro rozhodčího a malá společenská místnost. Podstatné se vyvedlo, škoda neúčasti některých kamarádů, na které se jejich bývalí spoluhráči a kolegové těšili, a závěru mistrovského zápasu, ve kterém jsme se Sedmihorkami těsně prohráli.

(0 hlasHlasy)