Klub fotbalových seniorů 6/2023

Jako každý rok, tak i letos se na "Valném shromáždění" sešli přátelé a příznivci jabloneckého fotbalu, aby pobesedovali, zavzpomínali, a nakonec pohovořili o událostech na jabloneckém hřišti, ale hlavně o našich současných radostech a starostech. Setkání se konalo tradičně v restauraci hotelu Krakonoš u našeho potencionálního člena Mirka Zemánka mladšího. Tato pro nás příjemná událost proběhla v sobotu 25. listopadu 2023. Opět při solidní účasti kamarádů. Chuť přjit pobesedovat mělo tentokrát dvacet sedm členů KFS. Samotné "jednání" bylo jako vždy vedeno spiše v odlehčeném stylu, což bylo velmi dobře přijato přítomnými.

Schůzi zahájil jednatel Z.Vrána, přivítal členstvo a zvláště emeritniho prezidenta Karla Pičmana, který využil setkání KFS a ostavil společně s námi své devadesáté narozeniny. Uvítání Karla proto bylo poměrně bouřlivé a velice upřímné. Toto se nakonec stalo vlastně nejdůležitejšim bodem dne.

Karel Pičman je vlastně druhým nejstarším a zakládajícím členem KFS s Bohoušem Šírem a dalšimi kamarády, z nichž už bohužel někteří nejsou mezi námi. Jeho vzpomínky a vyprávění bylo provázeno pochvalným souhlasem a množstvím smichu. Mimochodem slibil, že na letní setkání přijede na kole. Bydlí ve Vrchlabi. Prostě Karel.

Aby bylo významu akce učiněno za dost, oficiálnější části rokování se ujal výkonný prezident Petr Herz. V perfektně připravené zprávě pohovořil o činnosti a zajímavostech z historie našeho fotbalu a některých okolních fotbalových klubů. Informaci doplnil tabulkama probíhajících soutěži od nejnižších okresních po krajské. Dále uvedl přehled hráčů, kteří startuji ve vyšších soutěžích a v minulosti prošli našim klubem. K historii samotného KFS bylo konstatováno, Je zásadní podil na tom, že fungujeme a můžeme se i ve věku seniorů scházet a bavit se, má hlavně archivář, historik a vůbec velice výkonný a užitečný organizátor Bohouš Šir, za což mu bylo poděkováno.

V dalším průběhu našeho jednán byli přítomní seznámení se stavem financi. Pokladník přehledem obhájil funkci a našich pár korun bude spravovat nadále. Oficiálnější část byla zakončena seznámením se s aktuálním počtem členstva.

Poté jednatel Z. Vrána přistoup k jediné smutné části našeho setkání. Vyzval přítomné k projevu úcty minutou ticha za zasnulé členy Ládu Habu a Pepíka Novotného. No a pak následovala opět velice rušná, pestrá a hlasitá diskuse zakončená výborným obědem (jak jinak u Mirka Zemánka) no a dali jsme si i jedno pivo. Prezident Petr Herz všem poděkoval za účast s tím, že se opêt těšíme na setkání další. A protože se bliži konec roku, využíváme příležitosti a přejeme všem občanům Jablonce příjemné a veselé Vánoce a co možná nejlepší průběh roku 2024. A našim nejbližším přejeme co nejvic telerance se seniory a všechna splněná přání

Za KFS Pavel Malínský

(0 hlasHlasy)