Klub fotbalových seniorů 6/2021

Klub fotbalových seniorů 6/2021

Klubu fotbalových seniorů V Jablonci nad Jizerou se podařilo v této zvláštní covidové době uskutečnit své "Valné shromáždění". Proti obvyklým zvyklostem proběhlo v částečně omezeném rozsahu, v neobvyklém termínu a se snahou o dodržení všech v té době platných nařízení. Jak je výše uvedeno tentokrát jsme se sešli netradičně na konci listopadu a v počtu značně nižším, než je u této společnosti kamarádů a přátel fotbalu obvyklé, ale přesto přese všechno k velké spokojenosti nás všech, kteří jsme se mohli zúčastnit. Od posledního setkání uběhlo téměř jeden a půl roku, a tak bylo o čem " jednat" a hlavně pohovořit.

Samotný průběh setkaní byl jako obvykle ze začátku trošičku vážnější. Zahájení a přivítaní přítomných provedl prezident spolku Karel Pičman. Z jeho řeči bylo jasně patrné, jak nám všem těm seniorům chybí možnost se normálně scházet a řešit problémy jako dříve (fotbalové i ty ostatní, rozumíme všemu). Poté předal slovo perfektně připravenému Bohouši Šírovi. K této fázi setkání patří bohužel jediná smutná část programu, a to je vzpomínka na kamarády a bývalé spoluhráče, kteří se již dalších setkání nezúčastní. Za období od posledního setkání nás opustilo třináct členů. No a pak se již jednání neslo v daleko příjemnějším a veselejším duchu. Abychom se cítili důležití, tak jako vždy byly předány gratulace jubilantům, kteří v roce 2021 dosáhli životního jubilea. Dále jsme mezi sebou uvítali nové členstvo. Ročník 1961.

Samostatnou částí společenské rubriky bylo předání brožurky ke stému výročí narozenin pana Zdeňka Pelikána, bývalého a dlouholetého hráče SK Krakonoš. Brožurku přivezla a předala osobně dcera pana Pelikána, Alena. Jako obvykle byla přednesena podrobná pokladní zpráva osvědčenou strážkyní financí Lídou Škábovou Labátovou. Vyšel z toho docela optimistický závěr. „Nemůžem si vyskakovat, ale žijem.“ Získala tím důvěru do dalšího období. Petr Herz seznámil sešlost se situací v okresním a krajském fotbalu a z toho vyplynulo, že pro náš jablonecký fotbal je nyní situace maličko optimističtější, za což jsme velmi rádi. Budeme chodit na fotbal.

Pak nastala chvíle, na kterou všichni čekáme. Dali jsme si oběd a ten se zcela plynule a pohodově proměnil ve všeobecnou diskusi. Jako vždy i tentokrát jsme velice srdečně a rádi pohovořili mezi sebou, což mělo za následek, že nebylo opět slyšet vlastního slova a tím pádem nešlo z diskuse nic zaznamenat, což jistě nebrání přesvědčení o tom, že byla plodná jako vždy.

Tohle všechno v nás vyvolává přání, aby již ta nešťastná doba diktovaná covidem skončila a bylo možné zase zcela normálně žít a provozovat neomezeně své koníčky a záliby. Vždyť senioři toho mají ještě tolik na práci.

A nakonec mi dovolte, abych jménem Klubu fotbalových seniorů a všech fotbalistů v Jablonci nad Jizerou popřál všem šťastné a veselé Vánoce, v roce 2022 pevné zdraví, spokojenost a štěstí a aby vše vycházelo dle našich nejtajnějších přání.

Za KFS Pavel Malínský

(0 hlasHlasy)