Klub fotbalových seniorů 6/2013

V závěru letošního roku se KFS Jablonec nad Jizerou sešel při svém zasedání v sobotu dne 26. 10. 2013 v Hotelu Krakonoš. Dostavilo se celkem 32 členů a pozvání přijali i 4 hosté. Schůze zhodnotila činnost klubu v období od začátku roku 2013 až do současné doby. Zde je vhodné zmínit, že se KFS zabývá nejen badatelskou a archivářskou činností při mapování historie podkrkonošského fotbalového dění, ale věnuje se i aktivitám ryze praktickým a prostým – například členové klubu zajišťují výběr vstupného při mistrovských utkáních „A“ mužstva na domácím hřišti v Pilišťatech, ti fyzicky použitelnější se dokonce podílejí i na přípravě hřiště (lajnování, úklid …).

Neopomenutelným bodem každého našeho setkání je vždy gratulace našim jubilantům a vzpomínka na členy klubu, kteří již mezi nás přicházet nemohou. Tentokrát jsme takto vzpomenuli na Karla Šrámka, Dušana Biháriho, Zdeňka Daňu a Ing. Mílu Nedomlela.Schůzi pozdravili i starosta města Mirek Kubát a předseda Okresního fotbalového svazu Petr Herz. Oba přinesli pro nás zajímavé informace z oblastí své působnosti.

Setkání bylo zakončeno bouřlivou diskuzí, chutným obědem a množstvím střídmých přípitků s oslavenci. Nejdelší řeč by býval držel náš jednatel Bohouš Šír, jelikož však zastupoval klub v jedné z volebních komisí při parlamentních volbách, byla oficiální část tentokrát podstatně kratší než jindy.

„Samozvaný nevýkonný výbor“  KLUBU FOTBALOVÝCH SENIORŮ přeje všem svým členkám a členům, stejně tak i všem spoluobčanům, hezké a šťastné Vánoce, úspěšný rok 2014, hodně branek v sítích soupeřů a skvělé sportovní zážitky.

(0 hlasHlasy)