Klub fotbalových seniorů 4/2019

Valné shromáždění KFS se uskutečnilo v sobotu 22. 6. 2019

Půlrok uběhl, jarní část fotbalových soutěží skončila a Klub fotbalových seniorů TJ Sokol Jablonec nad Jizerou opět zasedl, aby sám sobě zhodnotil svoji bohulibou činnost, kterou se docela dobře baví poměrně slušná (co se velikosti a počtu členstva týká) skupina bývalých fotbalistů, funkcionářů a fandů jabloneckého fotbalu. Valné shromáždění, jak se po novu jmenuje naše rokování, se uskutečnilo tradičně v restauraci hotelu Krakonoš u Mirka Zemánka jun. Tato místnost je v Jablonci nad Jizerou jediným místem schopným pojmout rozsáhlou část členstva dychtící dozvědět se vše nové nejen kolem jabloneckých fotbalových seniorů, ale též kolem UEFA a co víc nyní i kolem FIFA.

Tam všude se snažíme získat vliv, abychom dokázali provést konečně změny ve fotbale, které si tato hra bezesporu zaslouží. Moc se to nedaří, protože nás nikdo z fotbalových generálů nebere vážně, což ale není na závadu tomu, že do všeho kecáme, poněvadž tomu prostě rozumíme.

Takže letní Valné shromáždění KFS se uskutečnilo v sobotu 22. 6. 2019 jak je výše uvedeno v hotelu Krakonoš. Tentokrát se nás sešlo třicet tři. Jednání, jako doposud všechna předcházející, velice suverénně odřídil prezident KFS Mirek Kirchschläger, který k radosti všech přátel jabloneckého fotbalu oslavil v těchto dnech 93. narozeniny a to v dobrém rozmaru a při silách, k čemuž mu všichni co nejsrdečněji blahopřejeme a samozřejmě si přejeme, aby mezi nás mohl chodit co nejdéle. Po uvítání přítomných vyzval postupně jednotlivé členy k přednesení připravených příspěvků k jednotlivým bodům programu. Za zmínku z bohatého programu stojí připomenout blahopřání Bohouši Šírovi k udělení plakety dr. Václava Jíry. Tuto docela významnou událost jsme již komentovali v předešlém čísle Jizeranu, nicméně Bohoušovi jsme ještě jednou všichni pogratulovali. Poté Bohouš Šír a Karel Pičman připomněli výročí bývalých členů fotbalového klubu, kteří nás již bohužel opustili a zaměřili se docela zajímavě na výročí končící na devítku. Dále byli přivítáni noví členové klubu (rok narození 1959). Pokladní zprávu, jako vždy velice dobře zpracovanou a připravenou, podala Lída Labátová (Škábová) a bylo opět konstatováno, že vedení pokladny a tvorbu rozpočtu by u ní měli studovat i ministři financí. Prostě nemá to chybu.

Oficiální jednání se blížilo ke konci a historik KFS Bohouš Šír nás všechny uzemnil informací, že za pouhé tři roky v roce 2022 bude jablonecký fotbal oslavovat 100. výročí založení. Ještě že to udělal. My toho máme všichni moc, nevíme, co dřív, a tak by se mohlo klidně stát, že bychom to přehlídli.

Nakonec prezident klubu M. Kirchschläger ukončil velice zajímavé jednání a zahájil diskuzi. Problém byl pouze v tom, že v té době byl v sále už takový mumraj, že nikdo nevěděl, kdo diskutuje, kdo jen tak něco říká a kdo mluví o něčem úplně jiném. Ale vždyť se kvůli tomu vlastně scházíme. Účelem tohoto spolku (KFS) je hlavně nikoho nezarmoutit, pobavit se a sejít se s kamarády, a to se snad alespoň částečně daří. Na úplný závěr jsme konstatovali, že pokud to půjde, budeme se scházet a vytahovat se, jak jsme v dávné minulosti běhali po hřišti a vymýšlet si příhody, které se třeba úplně nestaly, nebo trošičku jinak přihodily. Nakonec on už to nikdo pořádně nepamatuje.

(3 hlasHlasy)