Klub fotbalových seniorů 3/2015

Naše setkání se konalo v sobotu 20. června 2015 a zúčastnilo se ho třicet jedna členů KFS a tři hosté.

Klub fotbalových seniorů zakončil první půlrok letošního roku tradičním setkáním v restauraci hotelu Krakonoš v Jablonci nad Jizerou. Naše setkání se konalo v sobotu 20. června 2015 a zúčastnilo se ho třicet jedna členů KFS a tři hosté. Hlavním účelem bylo, jako vždy, setkat se s kamarády, zavzpomínat a taky velice zasvěceně pohovořit o fotbalu a vůbec o všem, co je na světě důležité, poněvadž v restauraci tomu všichni velice rozumíme. A v neposlední řadě se taky příjemně pobavit. Samozřejmě část „jednání“ byla vedena vážně.Prezident Mirek Kirchschlager oficiálně zahájil zasedání, uvítal členstvo a hosty, mezi nimiž byl i starosta města ing. Miroslav Kubát a pak následovalo několik připravených bodů programu. Konstatovali jsme, že v současné době má KFS osmdesát devět členů. V letošním roce nás opustil Josef Kolátor, brankář známý odvážnými zákroky, který žil v poslední době na Turnovsku. K oficiální části jednání patří též tradičně velice dobře připravená pokladní zpráva, kterou přednesla pokladní Lída Labátová. Chlubili jsme se pomocí při pořádání mistrovských zápasů a poslali jsme pozdrav hlavnímu organizátorovi této naší činnosti Bohouši Šírovi. Připojili jsme také přání brzkého uzdravení. Leží totiž v nemocnici po plánovaném chirurgickém zákroku a zlobí jej pomalá rekonvalescence. Po té pozdravil jednání starosta města ing. Mirek Kubát a vyslovil příslib podpory Města i pro další období. Dále bylo přečteno prohlášení výboru fotbalového oddílu TJ Sokol. Přes to, že bylo KFS poděkováno za spolupráci s fotbalovým oddílem, vyznělo velice pesimisticky. Výbor FO sděloval, že pro sezonu 2015 – 2016 nebude do soutěží přihlášeno družstvo „A“. Následovala diskuse, která nebyla vůbec veselá. Schylovalo se k tomu, že po více než padesáti letech nepůjde jít v Jablonci nad Jizerou na fotbal.

Přes všechny nepříznivé okolnosti jsme odcházeli z Krakonoše nakonec spokojeni ze shledání s kamarády a přáteli, spokojeni s dobrou kuchyní a dostatkem nápojů.
 
A protože se rádi potkáváme s fotbalovými přáteli i v menších společnostech, obavy z nepřihlášené soutěže byly rozptýleny při jednom takovémto popovídání ve čtvrtek 25. června, kdy jsme se definitivně dozvěděli, že družstvo „A“ bylo nakonec přihlášeno pro následující sezonu opět do divize.  Je to velice dobře. Členové a přátelé Klubu fotbalových seniorů nakonec stejně všechny debaty a diskuze skončí u problémů jabloneckého fotbalu a takhle by nebylo o čem mluvit. Proto už teď držíme palce a přejeme fotbalistům úspěch v podobě klidného a hladkého udržení pozic v divizní soutěži.

(0 hlasHlasy)