Klub fotbalových seniorů 3/2014

Jednání zahájil prezident KFS Miroslav Kirchschlager a přivítal členstvo a hosty

Datum posledního utkání jabloneckých fotbalistů v Divizi C (porazili jsme Železný Brod 4:2) byl zároveň datem konání zasedání Klubu fotbalových seniorů TJ Sokol Jablonec nad Jizerou. Zasedání se konalo v sobotu 14. června 2014 v restauraci hotelu Krakonoš. Účast pozvaných byla tradičně vysoká. Z evidovaného počtu 83 členů a 7 členek se nás sešlo 29 a dále 4 hosté. Z pozvaných členů a členek se omluvilo 23 lidí. 5 dalších se nám nepodařilo najít, neznáme jejich současné adresy.


Jednání zahájil prezident KFS Miroslav Kirchschlager. Přivítal členstvo a hosty, starostu města pana ing. Miroslava Kubáta, předsedu OFS Semily pana Petra Herze a ostatní. Po té přednesl program a jednání mohlo začít. Nejprve jsme se vyrovnali se smutnější částí schůze. Vzpomněli a uctili jsme minutou ticha zemřelé členy a kamarády, kteří nás opustili v první polovině roku. Byli to pánové Vlastík Vlk, Mirek Štěpánek, Petr Schreiber, Vladimír Libiš a ing. Pavel Pavlíček. V další, radostnější části jednání, jsme se věnovali bilancování a vzpomínání, co se od minulé schůze událo. Jednatel Bohouš Šír měl dokonale připravený program, jehož součástí bylo též gratulování ke kulatým narozeninám. V první polovině letošního roku jubilovali: 70 let – Zdeněk Šír, bývalý brankář a křídlo od žactva po muže v 70. letech, - Bohuslav Šír, původem z Hradska, bývalý hráč od žactva po muže, bývalý trenér, člen výboru FO a TJ a předseda TJ Sokol, - Milan Saska z Poniklé, hráč v 60. letech, - Vlasta Čermáková (Pičmanová), dlouholetá sportovní aktivistka a funkcionářka v tělovýchově, 75 let – Rudolf Novotný původem z Hradska, dlouholetý hráč, trenér, sekretář, kustod a správce kabiny. Činný v klubu padesát let. Je držitelem medaile Dr. Václava Jíry udělené mu Fotbalovým svazem v Praze. V roce 1978 přivedl jako trenér naše družstvo po vítězství v okr. přeboru do 1.b třídy tehdejšího Vč. kraje. Gratulovali i budoucí jubilanti, kteří oslaví narozeniny v druhé polovině roku (Z. Drešer, ing. Petr Exner atd.) V této části byli do KFS přivítáni čerství šedesátníci A. Hamet, M. Kazda a M. Breuer.

Další část schůze byla věnována činnosti KFS. Bylo konstatováno, že KFS se podílí i na chodu fotbalového oddílu. Pomáháme při údržbě a správě hřiště, pořadatelské službě, prodeji vstupenek i při tréninku a zápasech minižáků. V zábavnější části své činnosti se scházíme každý měsíc v místní cukrárně, kde halasně projednáváme aktuální události ve fotbale, společnosti apod.
 
V závěru jednání vystoupil předseda OFS Petr Herz. Ve svém vystoupení vyvrátil fámu o odhlášení našeho družstva z divize, popsal situaci v okresních soutěžích, kterých se zúčastňujeme (velmi dobrá situace je v mládežnických kategoriích a OFS zavádí veteránskou soutěž nad 40 let). Dále krátce informoval o proběhlé valné hromadě FAČR, které se osobně zúčastnil.

Po Petru Herzovi vystoupil starosta města ing. Mirek Kubát. Ve své řeči se mimo jiné zmínil o spolkovém životě v Jablonci nad Jizerou, ke kterému patříme a jako budoucí člen KFS se pochvalně vyjádřil o vůni recese, která k činnosti  KFS nesporně patří. Vždyť i kvůli tomu se vlastně rádi scházíme. Po té odpověděl několik dotazů jako starosta města. A po jeho vystoupení nastala diskuze členstva, která se jako vždy vyznačovala neuvěřitelnou věcností, hlasitostí až rámusem, popisem zatím nepoznaných nemocí v našem věku a ujištěním, že na konci roku při podzimním setkání se zase všichni, kterým to jen trochu půjde, sejdeme, pohovoříme a budeme se těšit na jaro.

Rádi připomínáme, že 6. 8. 2014 oslavíme s naším prezidentem M. Kirchschlagerem jeho dvakrát kulaté – dvě zaoblené osmičky – 88. narozeniny.

Klub fotbalových seniorů TJ Sokol Jablonec n. Jiz.

(0 hlasHlasy)