Klub fotbalových seniorů 2/2018

Klub fotbalových seniorů

Klub fotbalových seniorů v Jablonci nad Jizerou se úspěšně propracoval k dalšímu, tentokrát jarnímu zasedání. Uskutečnilo se po celkem zajímavé sezoně. Zasvěcení vědí, že fotbal to v našich končinách nemá vůbec jednoduché. Klubů ubývá, peníze se nějak vytratily a amatérský sport strádá. Přesto se ale parta seniorů sešla, aby mohla podebatit, něco zkonzumovat a hlavně se vidět. Letošní jarní valná hromada se uskutečnila v sobotu 16. června v restauraci hotelu Krakonoš u čekatele členství Mirka Zemánka juniora.

Tentokrát se nás sešlo poměrně málo. Pouhých dvacet devět. Přátelé z Rokytnice měli jiný program a tak alespoň poslali pozdravy a omluvu s tím, že příště si vše vynahradí. Tentokrát chyběl i jeden z hlavních organizátorů Bohouš Šír, který se dal na stará kolena do kamnaření. Měnil kotel. A tak sešlost zahájil a po té naprosto suverénně odřídil téměř dvaadevadesátiletý prezident spolku Mirek Kirchschlager. Všichni jsme rádi a obdivujeme jeho energii a schopnost v tomto věku se mezi námi pohybovat a ještě "bafuňařit". No a k samotnému průběhu. Tihle důchodci se schází hlavně kvůli tomu, aby pohovořili a pobavili se. Ale než tato činnost nastane, chvíli vedeme debatu ve vážném ném duchu. Konstatovali jsme, že seniorů nad šedasát let, kteří se nějakým způsobem zjevili v jabloneckém fotbalu a jsou mezi námi bylo ke dni konání posezení sto šest. Bohužel nás od začátku roku opustili tři členové. Vašek Zeman ze Sklenařic ve věku 69 let, Slávek Trepera ve věku 68 let a Karel Kašťák ve věku nedožitých 86 let. Zavzpomínali jsme a minutou ticha uctili jejich památku. Po těchto společenských událostech byla ještě chvilka věnována dění jednak ve fotbalu a po té v klubu. Petr Herz, jinak předseda Okresního fotbalového svazu, seznámil přítomné se stavem fotbalového hnutí. Moc pěkně se to neposlouchá. Jak bylo výše zmíněno, nedostatek financí s sebou nese nedostatek trenérů, tím nedostatek hráčů a na to navazují problémy klubů se vůbec udržet při životě. Nastalá situace si vynutí s největší pravděpodobností reorganizaci soutěží. Nás, fanoušky jabloneckého fotbalu, nakonec potěšilo konečné umístění v I. A třídě libereckého kraje (7. místo) a skutečnost, že bezprostřední ohrožení nehrozí a tak se můžeme těšit na nový ročník soutěží. Nakonec pokladní Lída Labátová Škábová přednesla dlouhou, dokonale zpracovanou pokladní zprávu a všechny nás tím ujistila v tom, že nemáme vlastně o co přijít. To bylo velice příjemné zjištění (že nemáme o co přijít) a otevřelo jako vždy plodnou a velice hlasitou diskuzi. Všichni jsme povídali o všem a právě probíhající mistrovství světa ve fotbale ukázalo, jak nezodpovědně k mistrovství přistoupily některé národní svazy, když neangažovaly na místa trenérů fotbalové seniory z Jablonce nad Jizerou. Bylo to moc pěkné.

V dalším období se tři naší členové Petr Herz, Bohouš Šír a Karel Pičman zúčastnili oslav stého výročí fotbalu v Jilemnici. Kromě chlebíčků tam získali mnoho cenných zkušeností s oslavou stovky. Jablonec to čeká za čtyři roky. Jejich "A" tým, který v posledním soutěžním utkání remizoval doma s našimi fotbalisty 1:1 a skončil v tabulce za náma, sehrál zdařilé přátelské utkání s reprezentanty v biatlonu. Výkop měla populární Verča Vítková. Jsme rádi, že se fotbalistům z Jilemnice oslava povedla.

A teď už zbývá jen čekat, až začnou podzimní části soutěží a my svými slábnoucími hlasy půjdeme povzbuzovat jablonečáky a koukat se na fotbal.

(1 hlas)