Klub fotbalových seniorů 1/2020

Klub fotbalových seniorů

Jestli se v celosvětovém fotbalovém hnutí něco opravdu výjímečně daří, tak to jsou Valná shromáždění fotbalových kamarádů a přátel sdružených v Klubu fotbalových seniorů při TJ Sokol Jablonec nad Jizerou. Důkazem toho je poslední shromáždění,  které se konalo v pátek 27.12.2019 v tradiční jednací síni, což je restaurace Hotelu Krakonoš,  pod dohledem potencionálního člena KFS Mirka Zemánka mladšího. Mirek jako vždy při událostech takto velkého  významu měl připraven speciální jídelní a nápojový lístek, což byl vedle přání pohovořit s kamarády neméně významný důvod k účasti na jednání. Nakonec to dokazuje i účast. Sešlo se nás opět hodně. Tentokrát třicet pět. Jednání se tradičně účastnil starosta města ing. Mirek Kubát, ale tentokrát jako řádný člen KFS.

Samotné jednání zahájil v určené době Karel Pičman. Uvítal přítomné a rozjel jako vždy bohatý program. Dalším bodem programu bylo  potvrzení výboru KFS. Této části jednání se chopil Zděnda Vrána. Změny ve výboru nedopustil. Volby se nekonají a stejně nikdo nechce nic dělat. Po té Pavel Malínský pohovořil o činnosti (převážně bavení se party kamarádů) KFS. Podobně jako v minulém roce jsme se podíleli na spolupořádání fotbalových utkání na hřišti v Pilišťatech, trošičku jsme se věnovali administrativě, což představuje nějakým způsobem vést evidenci členstva, mimochodem máme sto dvanáct evidovaných členů, životní jubilea a podobně. Sem patří i smutná část našich rokování. A to je vzpomínka na zesnulé kamarády. Letos jsme drželi minutu ticha za Jaroslava Moravce a Vlastika Brumlicha. Náš klub též hospodaří s poměrně vysokými  finančními  částkami  o jejichž současném stavu pohovořila, jako vždy, perfektně připravená ,,ministrině financí" Lída Škábová Labátová. Závěrem konstatovala, že projíst náše finance by vůbec nedalo práci. A protože Lída vše hlídá abychom nebyli v dluhu, sklidila potlesk na otevřené scéně. Petr Herz předal přání úspěchů nejen seniorům, ale též celému jabloneckému fotbalu od Okresního tenisového svazu. Ing.Petr Exner sen. poděkoval seniorům a tím i sobě, za obstarávání pokladny  při domácích zápasech I. mužstva. Dle výše vybraného vstupného a s přihlédnutím k tomu, že dámy a mládež do osmnácti let neplatí konstatoval, že v Pilišťatech se každého mistrovského utkání zúčastní sto až sto třicet lidí. Byla by proto opravdu škoda, kdyby se fotbal v Jablonci nad Jizerou neudržel. Vždyť velká část diváků hodnotí úroveň, výsledek a atmosféru utkání ihned po zápase u nezbytného stáku s občerstvením. Debaty bývají zasvěcené, odborné a nezřídka trvají i poměrně dlouho.  Bohouš Šír jako vždy připravil něco z historie. Letos navíc zpracoval informaci o Davidu Gembickém, nyní hráči ligového Slovanu Liberec, ktrerý nastupoval v mládežnických kategoriích za náš klub a nyní, jak výše zmíněno, nastupuje v ligovém dresu Liberce.  Držíme mu palce. Ing. Mirek Kubát vyjádřil spokojenost s existencí a činností KFS, vyslovil přání abychom vydrželi, mohli se v co největším počtu a co nejdéle scházet a všem popřál vše nejlepší do roku 2020.

Oficiální část jednaní zakončil velkolepým přípitkem prezident klubu Mirek Kirchschläger a otevřel diskusi, která byla jako vždy naprosto neřízená, zmatená a hlavně velice hlučná, že nebyly téměř slyšet objednávky občerstvení.

(2 hlasHlasy)