Klub fotbalových seniorů 1/2019

Klub fotbalových seniorů

Jedna z mála věcí, která se daří členstvu Klubu fotbalových seniorů v Jablonci nad Jizerou spolehlivě plnit, je pravidelné setkání, po novu nazývané "Valné shromáždění". I v roce 2018 se pečlivě připravovalo a byly co nejzodpovědněji připravovány důvody, abychom mohli oficiálně jít k Mirkovi Zemánkovi na pivo a měli jsme platné a opravdu působivé omluvenky pro své rodiny a svůj věk.


Jak je výše v neumělém úvodu popsáno, valné shromáždění se konalo v restauraci hotelu Krakonoš ve čtvrtek 27.prosince 2018. Zatím se nepodařilo zjistit proč, jestli to dělá prostředí Mirkovi restaurace se skvělým pivem, zájem o fotbal v Jablonci a nebo jen chuť sejít se s kamarády se kterými jsme se pohybovali na hřištích bez berlí, ale opět byla účast vynikající. Skoro se vkrádá pokušení napsat, že byla úžasnější než v parlamentě. Sešlo se nás třicet pět. A to ještě původce a zakladatel tohoto spolku Bohouš Šír musel na poslední chvíli odvolat svou účast z rodinných důvodů. Jeho neúčastí byl velice oslaben, ba co víc téměř ochromen připravený pestrý program shromáždění. Jako obvykle bylo shromáždění zpočátku vedeno alespoň v trochu oficiálním duch. Zásluhu na tom měl prezident spolku Mirek Kirchschlager, který ve svých devadesáti dvou letech věku zcela bravurně odřídil tuto část shromáždění, kdy jsme zachovali kázeň a mohly proběhnout oficiality. Jsme klub seniorů, a tak nám nezbývalo než vzpomenout našich kamarádů, kteří již mezi nás nepřijdou. Naše řady opustil Slávek Trepera st. a Karel Kašťák.

Již veselejší bod provedl Zděnda Vrána, a sice předal přítomným (za bouřlivého  potlesku) oslavencům v sále gratulace ke kulatým životním výročím. Na gratulace navázala informace o počtu členstva KFS ke dni shromáždění. Pro zajímavost, fotbalistů, "bafuňářů" a významných zasloužilých fandů jabloneckého fotbalu je evidováno sto šest. Dalším významným bodem byla pokladní zpráva, kterou do poslední podrobnosti přednesla pokladní paní Lída Škábová Labátová. Těch několik stokorun, s kterými hospodaříme, spravuje s naprostým nadhledem a suverenitou, za což si zasloužila že to musí dělat dál. Měli jsme i hosta. Byl jím David Holman mladší. Pohovořil o stavu a poměrech v soutěžním A družstvu fotbalového oddílu. Na možnosti, které v oddíle panují jsou sportovní výsledky dobré. Informoval nás o organizačních záležitostech. Pracovní zaneprázdnění a někdy i nedostatečná zodpovědnost způsobují, že někdy je obtížné odehrát zápas s plným počtem hráčů. Oddíl připravuje posílení mužstva a volbu nového výboru.

Věříme, že vše dobře dopadne a my budeme moci i nadále v Pilišťatech kibicovat, protože kdo jiný fotbalu opravdu rozumí víc než senioři? Shromáždění navštívil a ve svém příspěvku pozdravil též starosta města ing. Mirek Kubát. A chválil nás. Je rád, že se scházíme a že jen nesedíme a nebrbláme. Nakonec i on byl dlouholetým hráčem místního klubu. A občas trefil i míč. Jako že dal gol.

Poté ukončil shromáždění Karel Pičman a otevřel diskuzi. Naše diskuze je specifická tím, že ji okamžitě zahajují všichni přítomní najednou, jak výše uvedeno tentokrát třicet pět, je velice hlasitá, vždyť musíte přece překřičet třicet čtyři ostatních, což vyžaduje určité decibely a jsme přesvědčeni, že i nejmodernější záznamová zařízení by nezaznamenala ani slovo. Nemá to kapacitu.  Ale stejně se všichni těšíme na další shromáždění, a hlavně na fotbal.

(2 hlasHlasy)