Klub fotbalových seniorů 1/2018

Velice rychle uběhl další půlrok, odezněla podzimní část fotbalových soutěží a pro partu jabloneckých fotbalových seniorů to byl pokyn pro to, abychom se pokusili opět sezvat naše setkání, které se mimochodem po novu jmenuje "Valné shromáždění" a abychom se hlavně sešli a podebatovali, co že se v tom našem spolku za ten půlrok událo. No a aby to mělo fazonu, tak jsme tradičně zabrali na středu 27. prosince 2016 mladému Mirkovi Zemánkovi celou hospodu. A že to bylo potřeba. Tradičně se nás sešlo poměrně dost. Ochotno přijít bylo třicet čtyři členů KFS a dva hosté.

Pozdravit nás přišel zástupce vrchlabských odrostlých fotbalistů O. Bartoníček a velice rádi jsme mezi sebou uvítali starostu města ing. Kubáta. Samotné jednání, jestli to tak můžeme nazvat, tradičně zahájil prezident KFS Mirek Kirchschlager, který zase tradičně všechny uvítal, projevil radost, že se vidíme (vzhledem k našemu věku) a požádal přítomné o pokud možno tišší prostředí, abychom se v první chvíli slyšeli a mohli jsme si říci těch několik bodů, které se vážou ke skromné činnosti našeho klubu. V následujícím programu připomněl Karel Pičman desáté výročí založení KFS. Když se 10. března 2007 sešlo pár bývalých fotbalistů, aby zavzpomínali na dobu, kdy se ještě přesunovali bez holí a berliček, tak nikoho  asi nenapadlo, že se za deset let budeme rádi scházet v tak hojném počtu a budeme se na každé další setkání těšit.  Po té archivář vzpomínek Bohouš Šír poznamenal, že každá významnější organizace má nějaké své opakující se datum. Jablonecký fotbal má sedmičku. A tak na výše uvedené výročí navázal dalšími zajímavostmi. Tak třeba v roce 1937 pořádal tehdejší jablonecký fotbalový klub první autobusový zájezd za soupeřem a to do Pardubic. Pozdější události zavinily, že odvetné utkání s fotbalisty z Pardubic bylo odehráno na našem hřišti až po válce. Bylo to v roce 1947. A další sedmička se projevila v roce 1977. To jsme slavili první velký postup do krajských soutěží, konkrétně do I. B třídy.

Taky došlo k ocenění členstva. Lída Labátová (Škábová) byla slovně oceněna za bravurní vedení financí KFS, kdy několikaset korunový účet vede bez korupcí a dalších nešvarů a skandálů s naprostým přehledem. Bylo rozhodnuto, že Lída bude vykonávat tuto záslužnou funkci i nadále bez ohledu na výsledky voleb, i když bylo konstatováno, že v KFS žádné neděláme.

V závěru zahovořil i starosta města ing. Kubát. Jednak projevil spokojenost s tím, že poměrně velká skupina lidí se stejnými zájmy se dobře baví a že fotbal nás drží pohromadě a trošičku "svěží". A jako každoročně přislíbil zachování sympatií a podporu MěÚ v Jablonci nad Jizerou. Nakonec jsme konstatovali, že v roce 2017 nás bohužel opustili dva členové. Petr Janata obránce a Josef Hrubý dlouholetý brankař, který bydlel ve Víchové n. Jiz. Stav členstva k 31. 12. 2017 je tak rovných sto.

Po tomto oficiálním programu demokraticky nařídil prezident diskuzi. Z té se ale nepodařilo nic zaznamenat, protože když mluví třicet šest lidí o stejném problému najednou, tak s tím nejde nic dělat. Prostě neslyšíte ani slovo. Což ale vůbec nevadí tomu, abychom si všichni slíbili, že pokud to jen trochu půjde, tak se v létě opět sejdeme a diskuzi dokončíme. Tentokrát jsme to nestihli. Měli jsme toho moc. Za Klub fotbalových seniorů

(0 hlasHlasy)