Klub fotbalových seniorů 1/2017

Klub fotbalových seniorů v Jablonci nad Jizerou, což jsou bývalí hráči, funkcionáři a fandové fotbalu, kteří již dosáhli věku šedesát a více let, se opět sešli k výročnímu posezení. To je na pokyn Karla Pičmana honosně nazváno Valným shromážděním KFS a tentokrát se uskutečnilo v příjemném prostředí Hostince U Zemánků (za mostem) ve čtvrtek 29. prosince 2016. Jak už je dobrou tradicí, účast byla znova velice slušná. Z evidovaných devadesáti dvou členů KFS se nás sešlo třicet čtyři a dalších asi dvacet přátel poslalo pozdravnou zprávu, nebo bylo omluveno. Velice rušné jednání, jako vždy bravurně zahájil a celé zasedání posléze odřídil prezident Mirek Kirchschläger.

A bodů na projednání bylo mnoho. Vždyť po jarní "divizní" sezoně začínal podzimem jablonecký fotbal prakticky od začátku a v seniorech byla chvílemi malá dušička ze strachu, aby bylo kam jít na fotbal a machrovat. Zasvěcené veřejnosti je známo, že vše nakonec dopadlo velmi dobře. Hlavně zásluhou kluků Vránových z Letné, jejich kamarádů, vedení fotbalového oddílu a TJ Sokol byl v Jablonci fotbal udržen a družstvo dospělých se přihlásilo do krajské I.B třídy. Mládežnické soutěže jsou také obsazeny dle představ trenérů a to pro nás znamenalo, že jsme znova nabídli spolupráci při domácích zápasech fotbalovému oddílu. Pokračujeme v pomoci na pokladnách i při údržbě hřiště, což je doménou Mirka Kašťáka a Pepi Novotného.

A teď zpátky k Zemánkom na jednání. Jako vždy, tak i tentokrát byl program velice pečlivě připraven Bohoušem Šírem. Hned v začátku byla pozornost věnována členstvu. K radostným událostem zajisté patřila oslava devadesátin prezidenta Mirka Kirchschlägera. Je určitě zbytečné popisovat, že posezení bylo velice příjemné a byli jsme pozváni k oslavení stovky. Jako každý rok, tak i letos jsme své jubilanty odměnili Fotbalovou gratulací, eventuálně předáním malé pozornosti.  

Ke smutnější části tohoto bodu patřila vzpomínka na zesnulé. V roce 2016 nás opustili naštěstí jen dva členové. Ve Vysokém nad Jizerou bydlel Karel Burgrmeister a s námi v Jablonci Zdeněk Šír - Lecián. Samozřejmě se vzpomnělo na několik příhod, které se kolem jejich osob odehrály. V další části se v tradičním výčtu drobných akcí objevilo i několik událostí společenských. Tři naši kamarádi Karel Pičman, Petr Herz (dojeli tam na kolech) a Bohouš Šír (autobusem s holema) položili v Lomnici nad Popelkou kytici na hrob dr. Pelikána, jinak zakladatele podkrkonošské fotbalové župy, který by se dožil 130 let. Překvapení připravil Zdeněk Vrána. Vymyslel a za pomoci rodiny (synové i manželka) zhotovil klubovou stolní vlajku. Kluci si dali opravdu záležet a vyšla z toho docela pěkná věcička, která bude zajisté provázet všechna naše zasedání. V diskuzi ji pochválil i starosta města ing. Kubat, který dále vyslovil podporu pro naši činnost a s uspokojením konstatoval, že pár seniorů se schází, baví a je i trošku užitečných svému okolí, konkrétně našim fotbalistům. Proces proměny divize na I.Btřídu vysvětlil a popsal ve svém příspěvku ing. Petr Exner senior. Soutěž je zajištěna po všech stránkách, tedy i finanční. Aby mělo shromáždění skutečně punc velikosti, pozdrav a svůj příspěvek pronesli i náš jediný zahraniční člen a to Pavel Janata, který žije a bydlí v Pezinoku (SK). Velice rušná, hlasitá a určitě hodnotná diskuze byla nakonec zakončena konstatováním, že v roce 2017 budeme slavit s fotbalisty devadesáté páté výročí založení SK Krakonoš, což byl původní název klubu a že u toho musíme všichni být a nikdo nesmí chybět. K tomu si přejme pevné zdraví, hodně sil a chuť se potkávat a bavit se fotbalem v Jablonci nad Jizerou i nadále.

(0 hlasHlasy)