Klub fotbalových seniorů 1/2015

KFS zakončil uplynulý rok 2014 společným posezením v restauraci hotelu Krakonoš

Jak již se stalo zvykem, KFS zakončil uplynulý rok 2014 společným posezením v restauraci hotelu Krakonoš, honosně nazývaným „Výročním zasedáním KFS“. Jednání mělo jako vždy vysokou úroveň, kde hlavním účelem bylo pohovořit s kamarády, zavzpomínat, zasmát se a trochu se zmínit i o té trošce činnosti, kterou jsme ještě schopni vyvíjet. Na programu, který byl samozřejmě navržen hlavně tak, aby nebyl nikdo smutný a všichni jsme se dobře bavili, bylo i několik seriózních a vážnějších bodů.

Po zahájení a uvítání zúčastněných prezidentem KFS Mirkem Kirchschlagerem, bylo vzpomenuto našich kamarádů, kteří se již našich setkání nemohou nikdy zúčastnit. V minulém roce jsme se rozloučili s Vlastíkem Vlkem, Zdenkem  Janurou, Petrem Schreibrem, Mirkem Štěpánkem, Láďou Libišem a ing. Pavlem Pavlíčkem. Bohouš Šír, který připravil tuto část jednání, zároveň vzpomněl nedožitá výročí bývalých členů. Antonín Vrána a Rudolf Novotný by se v roce 2014 dožili 110 let, František Kobr 90 let. Do této vážněji vedené části jednání vstoupil se svými příspěvky pan Petr Herz, předseda OFS a náš člen, který předal fotbalovým seniorům přání do roku 2015 od okresního fotbalového svazu. Také starosta města ing. Mirek Kubát, trpělivě čekající na přijetí do KFS (zatím je mladý), prozradil některé plány Města Jablonec nad Jizerou jednak v oblasti podpory jabloneckého sportu a potom i obecně v plánech Města samotného. No a potom propuklo to, kvůli čemu se v hojném počtu těchto setkání zúčastňujeme. Zprvu v docela  přijatelných hlukových podmínkách, později v docela slušném rámusu se vzpomínalo kdy, kdo a komu dal, nebo nedal gól, řádně jsme projednali poměry ve vrcholovém fotbalu, sem tam jsme na něco připili a bylo nám všem docela jasné, že jsme se nesešli zbytečně. Jako zajímavost je třeba uvést, že vůbec nikdo nehodnotil, že jsme se Zdenkem Šírem v poměrně malém počtu lidí pustili daleko víc gólů než všichni ti, co tam byli, těch gólů dohromady dali. Možná není od věci se zmínit, že KFS ke konci roku 2014 evidoval 88 žijících členů. Z tohoto počtu členů se posledního loňského setkání zúčastnilo 27 lidí a již zmíněný host ing. Kubát. Jako vždy jsme na závěr konstatovali, že se těšíme na další setkání a přejeme si, aby nám neubývalo optimismu a na to navazující legrace.
 
KFS se v menším počtu schází každý měsíc. V lednu jsme hlavně chválili Lídu Labátovou (Škábovou), která trénuje fotbalovou přípravku. Litovali jsme ji, když si stěžovala, že na fotbalové tréninky a zápasy dochází tak malé množství dětí, že je někdy problém vůbec postavit družstvo. My „mladší“ jsme zavzpomínali, jak její otec, Josef Škába, měl v šedesátých letech minulého století velký problém jako trenér žactva, vysvětlit klukům, kteří byli jaksi nad počet, že se na hřiště tentokrát nedostanou. Scházelo se nás totiž daleko víc, než mohl pan Škába k zápasu nominovat. Ale situace se snad zlepší. Fotbalový oddíl údajně chystá nábor dětí na doplnění fotbalové přípravky a těšíme se, že poroste další generace hráčů. Vždyť zajisté všichni, kterým jablonecký fotbal něco říká, budeme určitě rádi, když budeme i v příštích letech moci zajít na fotbal a zakřičet si nejraději to nejžádanější – gól.

(1 hlas)