KFS - KLUB FOTBALOVÝCH SENIORŮ měl výroční zasedání

Společné foto účastníků výročního zasedání KFS.

Fotbalově úspěšný rok 2013 v Jablonci nad Jizerou byl zakončen i partou bývalých fotbalistů TJ Sokol, kteří udržují tradici pravidelných setkaní, aby zavzpomínali na léta aktivní činnosti, na zemřelé kamarády, sdělili si co koho od minule nového bolí, a jak ho to zlobí. Svoje výroční zasedání uskutečnil KFS 28. prosince 2013 v restauraci hotelu Krakonoš. Tradiční vinárna téhož hotelu je pro nás již malá. Zasedání se zúčastnilo 31 členek a členů a dále starosta města ing. Mirek Kubát. Začátek setkání obstaral prezident FKS Mirek Kirchschläger.

V první, vážněji pojaté části zasedání, jsme uctili minutou ticha zemřelé členy FKS v roce 2013. Jsou to Zdeněk Daňa (80 let), Karel Šrámek (62 let), ing. Míla Nedomlel -zemřel v Písku (80 let) a Dušan Biháry (70 let).

V dalším bodě bylo konstatováno, že vedle zábavy máme docela pestrou činnost. Daří se mapovat historii našeho fotbalového klubu i historii podkrkonošských soutěží, kterých se náš klub účastnil. Zásluhou jednatele Bohouše Šíra je zpracována podstatná část dokumentů. V loňském roce byla doplněna i o archiválie z Dolního Bousova u Sobotky, kam jsme po druhé světové válce rovněž zajížděli k soutěžním utkáním. Setkání u starosty a zároveň fotbalového funkcionáře Dolního Bousova pana Miroslava Bočka se mimo jiné zástupce FKS zúčastnil i pan Jaroslav Vraštil, který odehrál zápasy s tímto soupeřem. Dalším navštíveným místem byla obec Loukovec, místní část Hubálov, kde naše barvy v uvedeném období též hájil pan Jaroslav Vraštil.

KFS se podílí aktivně i na činnosti fotbalového klubu. Do konce minulého roku pracoval ve funkci kustoda pan Rudolf Novotný, který se kolem jabloneckého fotbalu točí již 50 let. Pepa Jandura a Mirek Kašták se částečně podílí na správcování hřiště. Nejvíce práce vloni odvedla v KFS paní Lída Labátová – Škábová. Ta vedle vzorného vykonávání funkce hlavní pokladní KFS je zároveň asistentkou
trenéra minižáků B. Šíra, když na tréninky a zpět domů doprovází děti z Hradska a vede části tréninků. Jako hlavní pokladní má dále na starosti pokladny na mistrovských utkáních prvního mužstva.

V roce 2013 dosáhl 80 let věku i pan Karel Pičman, místoprezident KFS a v padesátých letech náš první proškolený trenér a dlouholetý hráč a kapitán (do roku 1967) s číslem 3 na zádech. Zdařilá oslava jeho narozenin proběhla v poločase mistrovského utkání prvního družstva v divizi C přímo na hřišti v Pilišťatech. Zajímavostí bezesporu je, že na schůze výboru KFS dojíždí Karel z Vrchlabí stále na kole, při čemž kolena má obě vyměněná - železná.

V závěru první části zasedání zcela neformálně pohovořil pan starosta Kubát. Popřál, aby nás co nejméně ubývalo a přislíbil další návštěvu a podporu ze strany města.

Na konci roku 2013 měl KFS 83 členek a členů (věk nad 60 let a hráčské či funkcionářské spojení s FO TJ Sokol).

Zasedání bylo jako obvykle zakončeno bohatou neformální diskusí, kde nebylo slyšet vlastního slova a konstatováním, že ještě není vše hotovo a že se zase sejdeme.

(0 hlasHlasy)