Fotbaloví senioři v Jablonci nad Jizerou sněmovali

Dva jubilanti, sedmdesátník Dušan Bihári a osmdesátník ing. Míla Nedomlel z Maříkova, se ze zdravotních důvodů omluvili.

Na Medarda – 8. 6. 2013 -  byl nalosován pro naše dospělé fotbalisty poslední mistrovský zápas krajského přeboru této sezony na domácím hřišti, a proto si tento termín zvolili jejich starší - bývalí fotbalisté, funkcionáři a věrní příznivci a příznivkyně nad 60 let ke svému jarnímu sněmování. Sešli se v hotelu Krakonoš, kde mají m. j. také svůj a oddílový písemný archiv. O doplňování fotografického archivu se po jeho založení J. Černíkem od letošního roku stará Vojta Krause, vnuk našeho bývalého výborného útočníka. Na pozvánku byl tentokrát zvolen snímek se Zd. Daňou, který nás krátce před svým jubileem navždy opustil.Z osmdesátky evidovaných členů Klubu se dostavili: M. Kirchschlager - prezident KFS JnJ, K. Pičman - viceprezident, L. Labátová-Škábová - pokladní, Jo Jandura a Ji Nedomlel -revizoři, B.Šír a Pa Malínský – jednatel a zapisovatel, J. Vraštil, K. Kašťák, R. Novotný, Zd. Drešer, E. Daňová, M. Kašťák, Jo Varšo, Ka Vrána, Ka Kučera, Pa Janata z Pezinokunejvzdálenější účastník, Ha Dokoupilová, Jar Jandura, Vl. Čermáková, La Kubát, Mi Večerník, Lu Plecháčová, Va Vondra, Ma Šedá, Jan Černík, Zd. Vrána, a Ol. Hanout. Mezi hosty byli starosta našeho města a náš bývalý hráš ing. M. Kubát, nový předseda naší Tělovýchovné jednoty Sokol Libor Polanecký, předseda našeho fotbalového oddílu David Holman a trenér prvního mužstva Zdeněk Bryscejn.

V úvodním slově prezident KFS zdůraznil právě probíhající největší sportovní úspěch jabloneckého fotbalu v jeho 91leté historii – vítězství mužů v krajském přeboru Liberecka a postup do divize!

V další části se přítomní dozvěděli, jak jsou na tom naše ostatní družstva. Mladší a starší přípravka, které vedou P. Hlaváč, M. Pechal, J. Žďárský a L. Hlaváč, si vedou velmi dobře v okresním přeboru, kde bojují o medailová umístění. O kvalitní práci s nejmenšími vědí rodiče i z okolních obcí, proto za nás několik jejich dětí hostuje. Škoda, že se nepodařilo zajistit stejně obětavé trenéry pro novou nastupující generaci ve věku 5-7 let, aby výše uvedení měli nástupce. Kolektiv se o prázdninách chystá opět na týdenní výcvikový tábor na Jičínsku – chválíme!

Mladší žactvo vede M. Špidlen s M. Gébrtem. I zde za nás hostuje několik hráčů z okolních obcí a vedeme si opět na medaile. Tady si trenéři stěžují, že rodiče občas syna - hráče místo na soutěžní utkání odvezou k babičce. Ztrácí tak klub, spoluhráči i sám hráč. K celoročně organizovanému sportu patří i přiměřená disciplína!

Starší žactvo vedou P. Stránský a M. Fejfar. Hostující hráči mají početní převahu nad místními! I přesto jsme několik utkání sehráli s menším počtem než 11 hráčů. Proto ani sportovní výsledky st. žáků nemohou být uspokojující - mládež nám pohodlní!

Dorostenecké družstvo v tomto soutěžním ročníku nemáme, pár jednotlivců startuje za okolní kluby, což se nám stalo poprvé od r. 1969! Jak se ve svém vstupu zmínil předseda oddílu D. Holman, je třeba víc spolupracovat s okolními obcemi, přes školy i obecní úřady, a pro příští ročníky zabezpečit starty družstev ve všech mládežnických kategoriích. Znamená to organizaci, dopravu, kvalitní a pravidelné tréninky, vybavení, míče, dresy, opět dopravu – vše v modernějším stylu, jinak zlákají děti, mládež a jejich rodiče lépe zajištěné aktivity. To dnes představuje další peníze. Ve velkých městech kluby mohou od rodičů vybírat ročně na příspěvcích tisíce, tady na venkově to nejde. Jestlipak si toho státní orgány a obecní zastupitelstva všimnou? A nejedná se jen o fotbal!!!

Příslibem starosty obec navyšuje příspěvek Tělovýchovné jednotě ročně na 240 tisíc, tak se uvidí, jestli to problémy pomůže vyřešit.

Mezi nové členy byli s ohledem na letošní šedesátku přijati zatím dva noví členové – Olda Hanout, bývalý hráč „B“, ale hlavně dlouholetý cvičitel žactva v tělocvičně. Jeho zásluhou mnozí pozdější hráči, dnes už dospělí mladíci, získávali tolik potřebou obratnost, odolnost, vytrvalost, kázeň atd. Ještě dnes je Olda platným pořadatelem při utkáních - blahopřejeme! Druhým oceněným byl přespolní trenér „A“ Zdeněk Bryscejn. Ostatní šedesátníci se někdy s vysvětlením, někdy bez něj, mezi své kamarády a bývalé spoluhráče nedostavili; chyběli nám, tak snad na podzim?
 
Tři kamarádi naše řady od minulého setkání navždy opustili. Jsou to bývalý dorostenec Láďa Farský z Přívlak a Zdeněk Daňa, oba ve věku 80 let, a Karel Šrámek, náš hráč původem z Jilemnice, později náš rozhodčí, ve věku 62 let.

Výročí dříve zemřelých: 110 let by letos měl Pavel Metelka, hráč, zakládající člen, Jan Plamínek st. - funkcionář klubu po 2. sv. válce, Bedřich Schier - zakládající člen v r. 1922, hráč a první trenér, od r. 1928 předseda místního německého klubu DSV. 130 let by se letos dožil Alois Vrabec - obětavý pořadatel klubu. Před 100 lety se narodili Arnošt Hartig z Hradska, hráč a zejména úspěšný skokan na lyžích, Josef Machačka - brankář, ve 30. letech také sekretář klubu a v 70. letech ministr vlády ČSR, ČSSR, Milda Rydval – hráč z Buřan, Jarka Těchnik – sekretář ve 30. letech. Devadesátku by letos měli Z. Brumlich, bývalý brankář, Mirek Hartig, hráč, cvičitel mládeže a atlet, Áda Jarý - obětavý hráč a brankář, Emil Neumann - hráč z Dol. Rokytnice, Láďa Rous - hráč, cvičitel mládeže a v 70. letech předseda TJ, Jan Sobotka - hráč. Před 80 lety se narodili Z. Daňa (viz výše) a Zdeněk Holeček - obětavý vedoucí a trenér dorostu.

Před 40 lety zemřel Jarda Václavík - brankář, před 30 lety pak Zdeněk Dokoupil - rovněž brankář, Zdeněk Frydryšek - hráč, stavitel (kabina), Václav Škába st. - hostoval za nás z Prahy, Ruda Vrána - předválečný hráč a mistr republiky ve skoku na lyžích. Před 20 lety zemřel Láďa Šír, předválečný hráč a poválečný předseda klubu, Milan Stříbrný - poválečný hráč a před 10 lety nás opustil Eda Votoček - obránce. Každý ze jmenovaných se zapsal do historie klubu a patří jim vzpomínka s poděkováním.

Pokladní L. Labátová přítomným sdělila, že se na letošních příspěvcích zatím vybralo 1.470 korun – proti krásnému potvrzení se zřejmě první poválečnou fotkou mužstva (m.j. s olympionikem V. Melichem a dnešním naším prezidentem). Z minula nám zbylo 1.690 korun.

Následovala zajímavá debata a pozdější odchod do Pilišťat na mistrovské utkání „A“. Příští setkání, na které všechny své seniory zveme, by se mělo uskutečnit na konci října t. r. Sportu zdar!

Za Klub fotbalových seniorů - Bohouš Šír a Pavel Malínský

(0 hlasHlasy)