Ceny Dr. Václava Jíry 2018

V úterý 2. dubna 2019 bylo našemu občanu Bohuslavu Šírovi uděleno nejvyšší fotbalové vyznamenání „Cena Dr. Václava Jíry" za celoživotní poctivé úsilí ve fotbalovém hnutí.

V úterý 2. dubna 2019 bylo našemu občanu Bohuslavu Šírovi uděleno nejvyšší fotbalové vyznamenání „Cena Dr. Václava Jíry" za celoživotní poctivé úsilí ve fotbalovém hnutí. Plaketa byla Bohouši Šírovi předána při slavnostním ceremoniálu, pořádaném FAČR v Břevnoském klášteře v Praze za přítomnosti nejvyšších činovníků českého fotbalu, bývalých reprezentantů (A. Panenka, R. Vojáček a další) a ostatních stejně oceněných bývalých hráčů a funkcionářů.

Bohouš je třetím takto odměněným sportovcem našeho klubu, což je vyznamenáním nejen pro něj, ale snad i pro celý jablonecký fotbal. Pro něj je plaketa hlavně potvrzením toho, že se celý život nepohyboval na hřišti i okolo hřiště zbytečně a mnoho hráčů, kamarádů a fanoušků svou sportovní činností potěšil.

Klub fotbalových seniorů v Jablonci nad Jizerou za sebe a snad i za ostatní sportovce a veřejnost Bohoušovi co nejsrdečněji k významnému sportovnímu vyznamenání blahopřeje. Přejeme mu, aby mu fotbal, hlavně jablonecký, i nadále přinášel potěšení a neponechal ho v nečinnosti a letargii.

(0 hlasHlasy)